☆ Czystość na najwyższym poziomie - profesjonalne mycie i czyszczenie cystern, samochodów ciężarowych, dostawczych, silosów oraz zbiorników!                                    ☆ Czystość na najwyższym poziomie - profesjonalne mycie i czyszczenie cystern, samochodów ciężarowych, dostawczych, silosów oraz zbiorników! 

O nas


Myjnia dla cystern i samochodów ciężarowych w Bytomiu – P.H.U.P. MAX-FOOD

Firma P.H.U.P. MAX-FOOD specjalizuje się w myciu cystern. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie gwarantuje wysoką jakość wykonywania tych usług. Każde stanowisko mycia jest wyposażone w 3 głowice wysokociśnieniowe mogące działać jednocześnie. Posiadamy 1 niezależne stanowisko do mycia produktów spożywczych. Świadczymy także usługi podgrzewania produktów parą jak i gorącą wodą oraz mycia zewnętrznego pojazdów ciężarowych jak i dostawczych.  Wash for tanks and trucks in Bytom – P.H.U.P. MAX-FOOD

P.H.U.P. company MAX-FOOD specializes in washing tanks. Many years of experience in this field guarantee high quality of these services. Each washing station is equipped with 3 high-pressure heads that can operate simultaneously. We have 1 independent station for washing food products. We also provide services for heating products with steam and hot water and external washing of trucks and delivery vehicles.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zobacz więcej

ikona strzałki
0

Lat na rynku

ikona strzałki
0

Wykonanych usług

ikona strzałki
0

Ocena klientów


Oferta


Myjemy cysterny, samochody ciężarowe i dostawcze

Obsługujemy pojazdy takie jak cysterny, samochody dostawcze, samochody ciężarowe w zakresie mycia zewnętrznego. Dysponujemy odpowiednim zapleczem socjalnym dla kierowców oraz darmowym parkingiem.

Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Myjni Cystern

Firma P.H.U.P. MAX-FOOD jest członkiem PSMC. Celem stowarzyszenia jest wprowadzanie europejskich norm do naszych standardów pracy w zakresie mycia i czyszczenia cystern. Ważne jest, aby spełniać oczekiwania klientów i fachowo wykonywać usługi przestrzegając jednocześnie bezpieczeństwa pracy i zasad ekologii. Wszyscy członkowie, w tym nasza firma zostają poddani badaniom (audyt SQAS) przez certyfikowanych audytorów, dotyczącym stosowanych zasad i standardów narzuconych przez stowarzyszenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także ochrony środowiska. W badaniach brana jest również pod uwagę jakość oferowanych usług.


P.H.U.P. company MAX-FOOD is a member of PSMC. The aim of the association is to introduce European standards into our work standards in the field of tank washing and cleaning. It is important to meet customer expectations and professionally perform services while observing occupational safety and ecological principles. All members, including our company, are subject to examination (SQAS audit) by certified auditors regarding the applied principles and standards imposed by the association in the field of safety and health protection, as well as environmental protection. The audit also takes into account the quality of the services offered.

 

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu i korzystania z usług firmy. Nasza myjnia znajduje się w Bytomiu w woj. śląskim.