Informacje o myjni Max-Food w Bytomiu

budynek firmy klienta

Myjnia Max-Food mieści się w Bytomiu, a jej właścicielem jest Jan Syguła. Każde stanowisko jest wyposażone aż w 3 głowice wysokociśnieniowe, które mogą działać jednocześnie. Na terenie myjni znajduje się także jedno niezależne stanowisko, przeznaczone do mycia produktów spożywczych. Poza tym świadczymy usługi podgrzewania produktów parą i gorącą wodą. Oczywiście zajmujemy się również zewnętrznym myciem pojazdów ciężarowych i dostawczych.

Podstawowe wyposażenie myjni obejmuje:

  • stanowisko do mycia cystern spożywczych,
  • dwa stanowiska do mycia cystern chemicznych i neutralnych, a także silosów,
  • profesjonalny sprzęt firmy Karcher.


Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern

Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern, którego celem jest wprowadzania do myjni europejskich norm w zakresie mycia i czyszczenia cystern. W Max-Food przestrzegamy wszelkich zasad bezpieczeństwa i zwracamy dużą uwagę na ekologię. Jesteśmy regularnie sprawdzani przez certyfikowanych audytorów.

 


 

Max-Food Car Wash is located in Bytom and its owner is Jan Syguła . Each station is equipped with up to 3 high-pressure heads that can operate simultaneously. The car wash also has one independent station for washing food products. In addition, we provide services for heating products with steam and hot water. Of course, we also deal with external washing of trucks and delivery vehicles.

 

The basic equipment of the car wash includes:

• station for washing food tanks,
• two stations for washing chemical and neutral tanks, as well as silos,
• professional Karcher equipment.

 We are members of the Polish Tank Wash Association, whose aim is to introduce European standards for washing and cleaning tanks. At Max-Food, we follow all safety rules and pay great attention to ecology. We are regularly audited by certified auditors.