Wyposażenie myjni cystern

Nasza myjnia cystern jest wyposażona w specjalistyczne urządzenia do mycia pojazdów takie jak m.in.: stacjonarne pompy zasilające w wodę linię myjącą, stacjonarne kotły parowe (przepływowe) do podgrzewania wody, urządzenia generujące parę pod ciśnieniem, urządzenia umożliwiające dozowanie detergentów do mycia, zmiękczacze wody i inne

Spełniamy wszelkie wymogi stawiane przez Polskie Stowarzyszenie Mycia Cystern w zakresie monitoringu i odpowiedniego oświetlenia, zewnętrznego placu manewrowego, wszelkich podestów roboczych, stanowiska pierwszej pomocy, a także pozostałego wyposażania myjni. Nasz zespół składa się z pracowników odpowiednio przeszkolonych w zakresie mycia pojazdów wielkogabarytowych.


 Tank washing equipment

Our tank washing plant is equipped with specialized devices for washing vehicles, such as: stationary pumps supplying water to the washing line, stationary steam boilers (flow-through) for heating water, devices generating steam under pressure, devices for dosing washing detergents, softeners water and others.

We meet all the requirements set by the Polish Tank Washing Association in terms of monitoring and appropriate lighting, external manoeuvring area, all working platforms, first aid station, and other car wash equipment. Our team consists of employees properly trained in washing large-size vehicles.

 

 

samochód na myjni

 

Wyposażenie

  • dwa stanowiska do mycia cystern chemicznych, neutralnych oraz silosów,
  • niezależne stanowisko do mycia cystern spożywczych,
  • profesjonalny sprzęt firmy Karcher.

Zachęcamy do skorzystania z usług firmy Max-Food w Bytomiu.


Equipment

• two stations for washing chemical tanks, neutral tanks and silos,
• an independent station for washing food tanks,
• professional Karcher equipment.


You are welcome to use the services of Max-Food in Bytom.