Czyścimy duże pojazdy – zewnętrznie i wewnętrznie

Firma Max-Food profesjonalne zajmuje się głównie myciem cystern. Świadczymy usługi w zakresie mycia wewnętrznego i zewnętrznego, samochodów ciężarowych i dostawczych. Cysterny myjemy po produktach spożywczych, chemicznych oraz sypkich.

Zakres naszych usług to w szczególności:

 • mycie cystern spożywczych,
 • mycie cystern chemicznych,
 • mycie zewnętrzne samochodów ciężarowych i dostawczych,

 • mycie silosów,
 • mycie zbiorników IBC, typu mauser oraz innych

 • składowanie tank kontenerów
 • przeładunek tank kontenerów (do 45 ton)

Zapewniamy:

 • podgrzewanie produktu parą,
 • podgrzewanie produktu gorącą wodą,
 • podgrzewanie elektryczne produktu.


 

 

 We clean large vehicles – externally and internally

Max-Food professionally deals mainly with washing tanks. We provide internal and external washing services for trucks and delivery vans. We clean tanks after food, chemical and loose products.

The scope of our services includes in particular:

 • washing food tanks,
 • washing chemical tanks,


External washing of trucks and delivery vehicles,

 • washing silos,
 • washing IBC, Mauser and other tanks
 • storage tankcontainers,
 •  we have a reachtacker Kalmar 45t.

 


We provide:
• heating the product with steam,
• heating the product with hot water,
• electric heating of the product.